Stalling

Wij beschikken over een grote loods van 1250 m2 voor de stalling van caravang, campers, boten, auto's en motoren. 

Het stallingsobject wordt door ons op de plaats gezet en vooraf wordt besproken wanneer het object weer opgehaald kan worden. De loods heeft een roldeur van 3.45 meter hoogte en is afgesloten. De ruimte is niet toegankelijk voor onbevoegden.

Eigenaar dient het te stallen object vrij te maken van gasflessen en losse benzinetanks. Accu's kunnen in het voertuig blijven zitten, mits deugdelijk aangesloten. De eigenaar van het stallingsobject dient zorg te dragen voor verzekering van het te stallen object. Eventueel dekzeil voor over uw object dient u zelf mee te nemen. 

Kosten voor stalling: €17,50 per winterseizoen per vierkante meter. 
Zomerstalling: €17,50 per seizoen per vierkante meter
Jaarrond stalling: €30,- per m2 per jaar.
Voor kleinere objecten geld een minimum van €150,- per seizoen

Dit wordt gemeten door de maximale lengte te vermenigvuldigen met de maximale breedte. Stallingskosten worden vooraf betaald.

Meer info?
info@dewartenster.nl