Nationaal park De Alde Feanen

De Wartenster ligt aan de rand van één van de mooiste natuurgebieden van Nederland, Nationaal park De Alde Feanen. In dit gebied verzorgen wij onze vaaruitjes, GPS tochten, maar ook trouwerijen!! Daarnaast zijn wij trotse gastheer van dit gebied!

De Alde Feanen beslaat ruim 2.000 hectare laagveenmoeras. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.
De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.

Wij varen door het Nationaal park, verzorgen er trouwerijen, activteiten. Beleef dit prachtige gebied in al haar pracht!


Een kleine impressie van het gebied?
http://www.youtube.com/watch?v=sn1eUV7_kXI